Rodzaje zasobów naturalnych

Zasoby naturalne, to występujące na Ziemi dobra naturalne możliwe do wykorzystania przez człowieka. Można je także określić jako pięć form surowców potrzebnych do funkcjonowania cywilizacji ludzkiej: woda, drzewa, żelazo, węgiel i produkty rolnicze. Zasoby naturalne określa się również jako bogactwa naturalne (woda, powietrze, minerały, flora czy fauna), walory środowiska, a także siły przyrody, które decydują o jakości życia człowieka (mikroklimat, krajobraz czy przestrzeń geograficzna).

Zasoby naturalne można klasyfikować ze względu na ich cechy i specyfikę m. in. miejsce ich występowania, dostępność, opłacalność użytkowania, ruchliwość, charakter, a także stopień rozpoznawalności.

Zasoby naturalne dzieli się na odnawialne jak woda, dobrze uprawiana gleba, racjonalne zarządzanie lasem, czyli ogólnie mówiąc na roślinność i zwierzęta. Kolejną kategorią są zasoby nieodnawialne, które tworzyły się przez wiele milionów lat, między innymi paliwa kopalne (ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny), jak również metale, a także surowce skalne. Ilość zasobów naturalnych jest ograniczona, dlatego mogą ulec znacznemu wyczerpaniu. Ostatnią kategorią są zasoby częściowo odnawialne, do których należą woda, oraz gleba.

 Człowiek również reprezentuje pewien rodzaj zasobów, poprzez dorobek kulturowy i cywilizacyjny, a także wiedzę.

www.wiezirodzinne.pl